Advertentieleidraad

Accommodatie en omgeving beschrijving

De kwaliteit van iedere advertentie heeft invloed op de beleving van de hele website. Daarom zal de adverteerder zorg besteden aan de teksten op de advertentiepagina. De effectiviteit van een advertentie hangt sterk af van de kwaliteit van de inhoud. De adverteerder moet zich houden aan het format van de website; de titels van vrije velden worden gerespecteerd en er zal niets anders worden vermeld dan wat nodig is voor de promotie van het op de advertentie vermelde object of die zaken en diensten die daarmee direct verband houden.

De naam van uw advertentie

Reiscompany behoudt zich het recht voor accommodatienamen te wijzigen als er behalve de naam additionele informatie wordt verstrekt. De naam van een accommodatie mag geen andere informatie bevatten dan de naam. Dus niet: “Camping Gardameer, nog vier weken vrij” of “Camping Toscane, vlakbij de kust”.

Foto’s

Bij de advertentie kunnen foto’s worden geplaatst. De foto’s worden geplaatst na beoordeling door Reiscompany. Eén van de foto’s wordt gebruikt als foto voor vermelding in de lijst.

Prijsvermelding

Op de website worden richtprijzen door de verhuurder in prijsperiodes weergegeven. Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-, midden- en hoogseizoen. Reiscompany schrijft deze periodes niet voor, maar doet de volgende suggestie: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken midden seizoen, alle andere weken laagseizoen. De opdeling in deze periodes is altijd arbitrair: ze kunnen verschillen per land, regio en stad. Veel adverteerders hanteren meer tarieven en geven de voorkeur deze gedetailleerd te beschrijven in het inschrijfformulier. Op de website worden prijzen (bij voorkeur) als volgt vermeld: op basis van 2 personen per nacht. Alle service en dienstverlening die niet inclusief is, worden bij voorkeur specifiek individueel vermeld. Denk hierbij aan extra volwassenen, kinderen en huisdieren.

De externe weblink

De adverteerder kan een link leggen naar de eigen website als op die website zijn of haar object (uitgebreid) wordt beschreven. Het is niet toegestaan een link te leggen naar websites van derden, andere informatiesites of andere platforms waar accommodaties te huur worden aangeboden. Wij stellen het op prijs als de adverteerder op zijn of haar eigen website teruglinkt naar zijn of haar advertentiepagina bij Reiscompany. De externe link mag alleen worden vermeld op de daarvoor aangewezen plaats en niet als onderdeel van de teksten in de vrije velden.

Details van de accommodatie

De adverteerder kan kiezen uit een groot aantal details (kenmerken) waaraan de accommodatie voldoet. Vult u deze zo compleet mogelijk en waarheidsgetrouw in. Er geldt hoe completer uw details hoe meer zichtbaarheid uw accommodatie kan hebben op de website. Indien blijkt dat een of meerder details niet een afspiegeling zijn van de werkelijkheid dan zal Reiscompany (bij twijfel) u hiervan op de hoogte brengen en de details ontkoppelen van uw advertentiepagina.

Meerdere accommodaties

De advertentiepagina’s zijn ontworpen voor de presentatie van een individueel object. Het is niet toegestaan om op een advertentie meerdere accommodaties als verschillende objecten te presenteren. Het is aan te raden voor meerdere accommodaties meerdere advertentiepagina’s te nemen.